Karakter boyutu: 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

8 BÖLGEDE KALKINMA AJANSI KURULDU

8 BÖLGEDE KALKINMA AJANSI KURULDU 22 Aralık 2008 00:00

23 İli içeren 8 bölgede daha Kalkınma Ajanslarının Kuruluşuna İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe girdi. Daha önce İzmir ve Adana’da kurulan kalkınma ajanslarına İstanbul, Konya, Samsun, Erzurum, Van

23 İli içeren 8 bölgede daha Kalkınma Ajanslarının Kuruluşuna İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe girdi. Daha önce İzmir ve Adana’da kurulan kalkınma ajanslarına İstanbul, Konya, Samsun, Erzurum, Van, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin kalkınma ajansları eklendi.
 
 Bakanlar Kurulu'nun "Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar"ı 22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Kurulan ajanslar ve merkezleri şöyle:  
 

BÖLGESİ  

KAPSAMDAKİ İLLER

MERKEZ

    TR10   

  İstanbul 

İstanbul

TR52

Karaman, Konya

Konya

TR83

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 

Samsun

TRA1

Bayburt, Erzincan, Erzurum

Erzurum

TRB2

Bitlis, Hakkari, Muş, Van

Van

TRC1

Adıyaman, Gaziantep, Kilis

Gaziantep

TRC2

Diyarbakır, Şanlıurfa

Diyarbakır

TRC3

Batman, Mardin, Şırnak, Siirt

Mardin

Kalkınma Ajansları: kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan özel hukuk hükümlerine tabi bir tüzel kişilik. Kalkınma Ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet Planlama Teşkilatı sorumlu. Kalkınma Ajansların başlıca görevi kamu-özel sektör-sivil toplum örgütleri işbirliği ile bölgesel kalkınma için yerel dinamikleri harekete geçirmek, bölgede yerel ve kırsal kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesi için proje ve stratejiler üretilmesini sağlamak ve desteklemek, bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 
Bütçe gelirleri genel bütçeden ayrılan tahsisatlar ve Belediye ve İl özel idarelerinin bütçelerinden gelen katkı paylarından oluşan Kalkınma Ajansları  bölgesel kalkınma amaçlı proje çağrıları yapacak. Kalkınma Ajansları,  bu çağrılara sunulan projeleri değerlendirerek desteklenmeye değer bulunan projelere hibe şeklinde destek sağlayacak. 08.02.2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Kalkınma Ajanslarının görevi:

 

a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek.  
 
c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.
 
d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.
 
e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.
 
f) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
 
g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.
 
h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
 
i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.
 
j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.
 
k) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
 
l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.  
 
Kalkınma Ajansları istişari mahiyetteki Kalkınma Kurulu, karar organı olan Yönetim Kurulu, icra organı olan Genel Sekreterlik ve hizmet birimi olan Yatırım Destek Ofislerinden oluşuyor. 
 
 Kalkınma Kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşuyor. Kalkınma kuruluna temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının gönderecekleri temsilcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar 22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlendi. 
 
Kalkınma kurulunda illerin toplam üye sayıları, iki ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 25, üç ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için 20, dört ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri için ise 15 üye taban olarak kabul edilerek ve geriye kalan üye sayısı, illerin 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda bölgedeki nüfus oranlarına göre dağıtılarak belirleniyor. 
 
Yönetim Kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşuyor. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor.
Okunma Sayısı: 2753
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
© 2009 Konya Teknokent A.Ş.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya