Etkinlik Takvimi - ÇALIŞTAY

PROJE HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI
Diğer Etkinlikler
Etkinlik Programı
Tarih Saat
01 Şubat 2011 09:00


 

" PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI "

Konya Teknokent, bölgemizdeki özel sektör kuruluşlarından gelen ulusal veya uluslar arası Ar-Ge destek programlarına sunulacak Ar-Ge  proje önerisi hazırlama taleplerini "Ar-Ge Projesi" veya "Hibe Projesi" hazırlama  konusunda eğitim almış ve Konya Teknokent uzman veri tabanına kayıt olmuş öğretim elemanlarına yönlendirmektedir. Proje hazırlama çalışmasında görev alan öğretim elemanları hem proje hazırlama ücreti almakta hem de proje kabul edildiği takdirde projede akademik danışman olarak görev alarak aylık 1500-2000 TL civarında net danışmanlık ücreti alabilmektedir. 

Konya Teknokent, bölgemizdeki üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının inovasyon ve Ar-Ge adaklı çalışmaya yönlendirilmesini sağlamak ve Selçuk Üniversitesi öğretim elemanlarının üniversite-endüstri işbirliğine dayalı projelerinde görev almasını teşvik etmek amacıyla

 

01-02 Şubat 2011 tarihleri arasında 1.5 günlük

"AR-GE PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI "

ve

02-03 Şubat 2011 tarihleri arasında 1.5 günlük

"ULUSAL VE ULUSLARARASI  HİBE PROGRAMLARINA PROJE HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI"

 

düzenlenmiştir.  Çalıştayların medyatörlüğünü Prof. Dr. Fatih M. BOTSALI ve Yard.Doç. Dr. Recai KUŞ yapacaktır.

 

Eğitim ücreti kişi başı 150 TL (KDV dahil) dir. Çalıştaya Selçuk Üniversitesi öğretim elemanları  ücret  ödemeden katılabilecektir.

 

 Eğitime katılmak istemeniz halinde eğitim ücretinin aşağıda belirtilen banka hesap numarasına yatırılması, www.konyateknokent.com.tr  sayfasındaki "Etkinlikler" linkinden ilgili eğitimi seçip "Etkinlik Kayıt Formunu" doldurarak online kayıt yaptırmanızı bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Kayıt linki:http://www.konyateknokent.com.tr/make_request.php?id=11

 

Eğitim Yeri: 

Konya Teknokent

Elmas Blok (Alaadin Keykubat Kampüsü)

Kat 1 Seminer Salonu Selçuklu / Konya

 

İletişim :

Öznur MERMER    Tel: 0554 917 73 43  E-posta:oznur.mermer@konyateknokent.com.tr

 

Banka Hesabı:
Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş.
Akbank Selçuk Üniversitesi Şubesi(917) 543 Hesap
IBAN TR44 0004 6009 17888 000000 543

 

 

"AR-GE PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI " İçeriği

Moderatör : Prof.Dr. Fatih Mehmet  Botsalı

 

1          Şubat 2011

9:00-10:30

·        Giriş ve Kavramlar

o   İnovasyon-ARGE-Yenilik

·        İnovasyon ve İnovasyon Türleri

o   Oslo Klavuzu

·        Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge)

o   Frascati Klavuzu

o   Ar-Ge Türleri

o   Ar-Ge Harcamaları

o   Ar-Ge Faaliyetleri

o   Ar-Ge"nin Sınırları

o   Ar-Ge Örnekleri

o   Örnek Ar-Ge Proje Konuları

10:50-12:30

·        Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları

o   TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge Destek Programları

o   TTGV Ar-Ge Destek Programları

12:30-13:30  YEMEK

 13:30-15:00

o   KAMAG Ar-Ge Destek Programı

o   EUREKA Ar-Ge Destek Programı

o   FP7

o   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destek Programları

·        Ar-Ge Projesi Aşamaları

·        Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama

o   Projenin İş Paketlerine Bölünmesi

o   Proje Organizasyonu

o   Proje Bütçesi ve Nakit Akış Tablosu Hazırlama

·      Örnek Ar-Ge Proje Önerisinin İncelenmesi

·      Proje Ara Raporları ve Nihai Rapor Hazırlanması

 

15:45-17:00

o   KOSGEB Destek programları (KOSGEB uzmanları tarafından sunum yapılacaktır)

2        Şubat 2011

9:00-12:30

·        Örnek Proje Hazırlama Çalışması

 

                              

 

                              

 

"ULUSAL VE ULUSLARARASI  HİBE PROGRAMLARINA PROJE HAZIRLAMA ÇALIŞTAYI"

Moderatör:  Yard.Doç. Dr. Recai KUŞ

 

2   Şubat 2011

13:30-15:00

·        Ulusal Finans Kaynakları

o  Kalkınma Ajanslarının Hibe Programları

o  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hibe Programları

 

15:20-17:00

·     Uluslar arası Finans Kaynakları

o    MFİB Hibe Programları

o    AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Hibe Programları

o    LLP(Lifelong Learning Programme)

o    Gençlik programları

 

3        Şubat 2011

9:00-12:30

·       Proje Çevrimi Yönetimi PCM

·       Sorun analizi

·       Paydaş analizi

·       Hedef analizi

·       Strateji analizi

·       Mantıksal çerçeve matrisi

© 2009 Konya Teknokent A.Ş.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya