Değerlendirme Kriterleri

Önerilen Ar-Ge Projesinin Teknokent’e getirilebilirliği 4 ana kriter bazında değerlendirilir.

  
1.PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ:
Önerilen projenin Türkiye’nin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip yenilik getirmesi ve bu amaca yönelik Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen niteliklere uygun AR-GE veya yazılım geliştirme çalışmaları yürütmeleri gerekir.
 
2. GİRİŞİMCİNİN ÖNERİLEN PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRME KONUSUNDAKİ YETERLİLİĞİ:
Proje başvurusunda bulunan girişimcilnin AR-GE etkinliklerine ayıracağıı; bütçe, nitelikli araştırmacı sayısı ile Selçuk Üniversitesi ve diğer üniversitelerden sağlayacağı araştırmacı ve alt yapı desteği değerlendirmede bir ölçüt olarak dikkate alınır. Başvuruda bulunacak firmaların talep edecekleri fiziksel mekan ve çalıştıracakları araştırmacı sayısının yürüttükleri faaliyetler açısından tutarlı olması gerekir.
 
3. PROJE ÇIKTILARININ EKONOMİK YARARA VE ULUSAL KAZANIMA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ:
Proje çıktısı olan yeni ürün veya sürecin veya geliştirilmiş ürün veya sürecin projeyi yürüten kuruluşa rekabet üstünlüğü sağlayacak olması gereklidir.  Projeyi yürüten kuruluşun, proje çıktılarını kullanarak üretim artışı, kalite artışı, verimlilik artışı, maliyet düşüşü, çevreye verilen zararın azaltılması, geri dönüşümün sağlanması, çevrenin korunması, iş güvenliğinin artırılması, enerji tasarrufu, istihdamın artırılması,ithalatın önlenmesi (ithal ikamesi), ihracatın artırılması, bölgeler arası gelişmişliğin azaltılması vb. sonuçları elde edebilir olması gereklidir.  
 
 
4.PROJENİN TEKNOKENT’E GETİRİLEBİLİRLİĞİ:
Hava, su, toprak, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan etkinlikler Teknokente getirilemez. Konya Teknokent bünyesindeki kuruluşlar ve birimler AR-GE konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili üretimini Konya Teknokent içinde yapabilirler. Ancak bu üretim genellikle prototip geliştirme ve pilot üretim düzeyinde olup yapılan üretimin miktarı AR-GE ihtiyaçları ile orantılıdır, seri üretim yapılamaz. Girişimciler, ancak tümünü Bölgede gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin ticari ürün haline getirilmesi amacıyla prototip üretimi ile pilot üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı üretim faaliyetlerine izin verilebilir.

 

 

 

 

© 2009 Konya Teknokent A.Ş.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya