Karakter boyutu: 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

IPA-BROP BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YAPILDI

IPA-BROP BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YAPILDI20 Ocak 2009 00:00

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı -BROP (2007-2009) birinci proje teklif çağrısına çıkıldı. Proje Teklif Çağrısına “Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt,Bitlis, Çankırı

Türkiye ile Avrupa Birliği mali işbirliği süreci 2007-2013 döneminde Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülecek. Bu çerçevede Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı -BROP  (2007-2009) kapsamında birinci proje teklif çağrısına çıkıldı. 
Proje Teklif Çağrısına “Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt,Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaras, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Mus, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Sanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat” illeri olmak üzere 43 ilden proje sunulabilmekte.
 

Ancak Operasyonel Programın coğrafi yoğunlasma stratejisi kapsamında bazı tedbirler bazı illerde öncelikli olarak uygulanacak. Söz konusu iller Proje Teklif Çağrısı Rehberi’nin “Uygun İller Matrisi”nde (sayfa 15) detaylı olarak gösterilmiştir.

Proje teklif çağrısı aşağıdaki 5 Tedbiri kapsamakta;  

1. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (Tedbir 1.1)
 2. Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi (Tedbir 1.3)
 3. Turizm Altyapısı, Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetlerinin İyileştirilmesi (Tedbir 1.4)
 4. İşletmelere Temel Bilgi ve Danışmanlık Desteği Sağlanması (Tedbir 2.1)
 5. Sanayi Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi (Tedbir 2.2)  
 
Teklif Çağrısına Kimler Başvurabilir?
Bu proje teklif çağrısı kapsamında tedbir bazında belirlenen uygun başvuru sahipleri aşağıda sayılmış ve başvuru sahibi ve tedbir matrisinde gösterilmiştir. Diğer yandan hedef bölge dışında yer alan benzer kuruluşlar da, hedef bölgedeki ortaklarla yakın işbirliği kurarak oluşturdukları ve hedef bölgede uygulayacakları projelerle başvurabileceklerdir.
 

Şirketler (kar amacı güden Şirket/ ortak girişimler / ortaklıklar) ve kar amacı güden organizasyonlar bu proje teklif çağrısına proje sahibi ve/veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar

Muhtemel yararlanıcının muhtemel ortakları da yararlanıcı ile aynı niteliklere sahip olmalıdır.

Tedbir 1.1.
Kamu kurum/ajansları, iş ve işletme geliştirme kurum/merkezleri, OSB ve KSS yönetimleri, ulusal, bölgesel ve/veya yerel sanayi ve ticaret odaları, birlikler, sendikalar, vakıflar ve dernekler vb.
 
Tedbir 1.3.

Kamu kurum/ajansları, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yönetimleri, üniversiteler, bilimsel kurum ve araştırma merkezleri, ulusal, bölgesel ve/veya yerel sanayi ve ticaret odaları, sektör birlikleri, sendikalar, vakıflar, dernekler, vb.

 
Tedbir 1.4.
Turizm ve Kültür Bakanlığı, kamu kurum/ajansları, valilikler, il özel idareleri, belediyeler, ulusal, bölgesel ve/veya yerel sanayi ve ticaret odaları, sektör birlikleri, vakıflar vb.
 
Tedbir 2.1.
Kamu kurum/ajansları, araştırma merkezleri, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, ulusal, bölgesel ve/veya yerel sanayi ve ticaret odaları, sendikalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.
 
Tedbir 2.2.
 Kamu kurum/ajansları, araştırma merkezleri, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ulusal, bölgesel ve/veya yerel sanayi ve ticaret odaları, sendikalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.
 
 Proje başvurusu yapılabilecek faaliyetler
Tedbir 1.1.
Bu tedbir genel olarak aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır;
·        KOBİ‘lerin ortak kullanımına yönelik sosyal, teknik, imalat, depolama ve BİT tesislerinin kurulması, geliştirilmesi ve tefrişatı ile makine ve ekipman tedariki. 
·        Tek durak ofisleri ile bilgi ve danışmanlık merkezleri, vb. kurulması, iyileştirilmesi ve tefrişatı
·        İŞGEM‘ler ve benzeri KOBİ ve iş destek merkezlerinin kurulması, iyileştirilmesi ve tefrişatı,
 ·        Sanayi alanlarının içerisi veya çevresi ile havaalanları, limanlar, ana ulaşım aksları ve benzeri  

uygun mekanlarda ortak ticari kullanıma yönelik lojistik merkezlerinin kurulması.

 

Tedbir 1.3.  

Bu tedbir genel olarak aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır;

·        Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB), Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER), Duvarsız Teknoloji İnkübatörleri (DTİ), Kuluçka Merkezleri, Teknoloji Transfer Merkezleri, Mükemmeliyet Merkezleri ve benzeri Ar&Ge, teknoloji ve inovasyon altyapısının kurulması iyileştirilmesi ve modernizasyonu (tefrişat ve bilgi-iletişim altyapısı dahil olmak üzere).  

·        Ar-Ge, teknoloji transferi ve bilgi-iletişim teknolojilerinin ticari olarak kullanımına yönelik kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen diğer kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetler ile kamu, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve işletmeler arasındaki ortak ağların, kümelenmelerin ve teknoloji platformlarının oluşturulması (altyapı, tefrişat ve bilgi-iletişim altyapısı dahil olmak üzere) ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.  

·        TGB‘ler, TEKMER‘ler, üniversiteler ve diğer uygun alanlarda laboratuarlar, atölyeler, makine ve ekipmanlar, eğitim tesisleri vb gibi sosyal, teknik ve üretim tesislerinin kurulması ve modernizasyonu.  

·        TGB‘ler, TEKMER‘ler, üniversiteler ve benzeri alanlarda tek durak ofisleri, bilgi, danışmanlık, patent ofisleri ve diğer uygun ortak hizmet yapılarının oluşturulması.  

·        Faaliyetin hedef bölgenin rekabet gücünü desteklemesi koşuluyla, hedef bölge dışında yürütülen faaliyetler ve yatırımların desteklenmesi,
Tedbir 1.4.
Bu tedbir genel olarak aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır;

·        Turizm alanlarının canlandırılma ve peyzaj ve diğer altyapı destekleri ile iyileştirilmesi.  

·        Turizm bilgi tesisleri ve merkezlerinin kurulması ve tefrişatı.  

·        Kamu kuruluşlarının ve kar amacı gütmeyen kuruluşların her türlü bilgi ve iletişim araçlarını kullanması yoluyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi.  

·        Festivaller, sergiler ve fuarlar gibi yerel turistik organizasyonların desteklenmesi.  

·        Ulusal ve uluslararası seminerlerin, kongrelerin düzenlenmesinin ve ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın desteklenmesi.  

Tedbir 2.1.
 • Bu tedbir genel olarak aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır;  ·        Kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların, öncelikle yeni kurulan isletmeler olmak KOBİ‘lere temel bilgi desteği sağlamak üzere hazırladıkları projelerin desteklenmesi,  
 • Öncelikle yeni kurulan işletmeler olmak KOBİ‘lere danışmanlık desteği sağlanması,  
 • Öncelikle yeni kurulan işletmeler olmak KOBİ‘lere sağlanacak danışmanlık desteği vasıtasıyla Tedbir 1.2 kapsamında sağlanacak finansmana erisin artırılması (parayla birlikte danışmanlık)  
Tedbir 2.2.
Bu tedbir genel olarak aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır;
 • Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların kümelenme, ağ oluşumu ve işbirliğine yönelik faaliyetler konusundaki temel bilgi desteği ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların saha çalışmaları, tanımlama, ihtiyaç analizleri, kümelenme ve ağ oluşumu analizleri ve haritalarının oluşturulması ve de kümelenme ve ağ oluşumu yol haritalarının hazırlanmasına yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Mevcut ve potansiyel kümelenmeler, ağ oluşumları, sektörel dernekler ve benzeri işbirliği mekanizmalarının ortak faaliyet ve yatırımlarının finansmanına yönelik doğrudan destekler.  
 • Model of Operation Identification Sheet (English) 
 • Proje Teklif Çağrısına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular
 • Bilgi için: ipa.stb.gov.tr

  Okunma Sayısı: 2721
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  DİĞER HABER BAŞLIKLARI
  © 2009 Konya Teknokent A.Ş.
  Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
  Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya