Karakter boyutu: 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

“Marie Curie Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

“Marie Curie Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.28 Haziran 2014 Cumartesi 00:34

Horizon 2020 Programının “Excellent Science” altında yer alan Marie Sklodowska Curie Aksiyonları tanıtımı toplantısı Uluslararası İşbirliği Günleri -2 kapsamında gerçekleştirilmiştir.

 

ETKİNLİK DETAYLARI

 

Etkinlik

Marie Curie Bilgilendirme Toplantısı

 

Yer

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

 

Tarih

25 Haziran 2014

 

Saat

9.30- 12.00

 

Katılımcı(lar)

Prof. Dr. Bayram Sade – Konya Teknokent Yön. Kur. Başkanı- SELÇUK TTO Proje Yürütücüsü

Nilgün Özdemir –SELÇUK TTO Uluslararası Proje Geliştirme Temsilcisi

Kıymet Yavuzarslan – SELÇUK TTO Eğitim Tanıtım ve Farkındalık Temsilcisi

 

 

Raportör

Nilgün Özdemir – Selçuk TTO Uluslararası Proje Geliştirme Temsilcisi

 

FAALİYET İÇERİĞİ

 

Uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulan Horizon 2020 Programının “Excellent Science” altında yer alan Marie Sklodowska Curie Aksiyonları tanıtımı toplantısı k Uluslararası İşbirliği Günleri -2 kapsamında gerçekleştirilmiştir.

 

Horizon 2020 Programı Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın (7. ÇP) devamı olarak 2014-2020 yılları arasında yürütülecek ve bu Programın, 79 Milyar Euro’luk bütçesi ile Avrupa çapında araştırmacılar ve araştırma kuruluşları arasında işbirliğini desteklemeyi hedeflediğini belirtmiştir.

 

Marie Sklodowska Curie aksiyonları (MSCA)

 

            Hareketliliği sağlarken yeni bilgi ve yeteneklerin sağlanmasına odaklanır.

            Araştırma ve yenilikte kariyer gelişimi için mükemmel fırsatları sağlar.

            Araştırma yeteneğini elinde tutmayı sağlar.

            Uluslararası ve sektörler arası işbirliği ve bilgi transferini artırır.

            Araştırma ve İnovasyon disiplinler arası gereklilikleriyle tutarlı, en son teknoloji, yenilikçi eğitim planını geliştirir.

 

MSCA 2014 -2020 yılları arasında beklenen etki;

 

Yaklaşık 65.000 araştırmacının desteklenmesi

200.000 yüksek impact faktörü olan bilimsel dergilerde bilimsel yayın

Yaklaşık 1500 patent başvurusu

Yaklaşık 100 spin off

 

Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı - SELÇUK TTO Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Bayram Sade açılış konuşmasında KOP bölgesi üniversitelerinin ve KOBİ’lerin Uluslararası Projelere daha çok katılmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan Uluslararası İşbirliği Günleri etkinliğinin ikincisini düzenlediklerini ve KOP bölgesi üniversitelerinin ulusal projelerde kazandığı ivmeyi Uluslararası Projelerde de elde etmesi için her türlü çabayı ortaya koyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Bayram Sade, Uluslararası projelere KOP bölgesi üniversitelerinin ve KOBİ’lerin katılımını artırmak için çağrı başlıklarına özel Uluslararası İşbirliği Günleri kapsamında etkinlik yapmaya devam edeceklerini belirtti.

 

TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası (UİN) Numan Gölükçü;

Marie Sklodowska Curie Terminolojisi, Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları, Bireysel Araştırma Bursları, Kurumsal Araştırma Destekleri, Proje Önerisi Hazırlık Süreci, Proje önerisi Değerlendirme süreci hakkında bilgi verdi.

Programdan AB üye ülkeler ve Asosiye ülkeler Uluslararası mobilite koşuluyla yararlanabilmektedir.

 

Individual Fellowship (IF) Avrupa İçi Dolaşım Boyutu;

·         Uluslararası Dolaşımı hedefler,

·         Deneyim şartı var, yaş sınırı yok

·         Her alana açık çağrı

·         Deneyimli Araştırmacı (Doktora derecesine veya en az 4 yıllık araştırma deneyimi sahip olmak)

·         12-24 ay süre ile

Çağrı Açılış: 12 Mart 2014

Çağrı Kapanış: 11 Eylül 2014

Çağrı Bütçesi: 240.500.000 Avro

 

Uluslararası Dolaşım Şartı: Gidilecek/gelinecek ülkede son 3 yılda 12 aydan fazla bulunmama şartı

Deneyim Şartı: Doktora derecesine sahip olmak ya da TZE en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip olmak şartı

 

Indıvidual Fellowship (IF) Avrupa’ya gelen Araştırmacı Boyutu

·         Uluslararası Dolaşımı hedefler,

·         Deneyim şartı var, yaş sınırı yok

·         Her alana açık çağrı

Çağrı Açılış: 12 Mart 2014

Çağrı Kapanış: 11 Eylül 2014

Çağrı Bütçesi: 240.500.000 Avro

 

Individual Fellowship (IF) Avrupa Dışına Dolaşım Boyutu

 

·         Deneyimli Araştırmacı

·         12-24 ay süre ile + 12 ay zorunlu geri dönüş

 

Finansal Yapı

·         Yaşam Giderleri (*4.650 Avro/Ay)

·         Dolaşım Giderleri (600 Avro/Ay)

·         Aile Katkısı (500 Avro/Ay)

·         Araştırma & Eğitim Giderleri (800 Avro/Ay)

·         İdari Maliyetler (650 Avro/Ay)

 

MSCA-Research and Innovation Staff Exchange-RISE

·         En az 3 ortak

                2 AB Üye Ülkesi/ Asosiye Ülke Üçüncü Ülke

·         3 AB Üye Ülkesi/Asosiye Ülke

·         Uluslararası & Sektörler Arası Dolaşım

·         Kurum personeli

                Araştırmacılar

                Teknik & İdari personel

·         4 Yıllık Proje Önerisi

·         Kişi başı 12 ay dolaşım imkanı

·         Proje büyüklüğü  540 adam/ay

 

Finansal Yapı

·         Kurum Personeli Dolaşımı Maliyeti (2.000  Avro/Ay)

·         Araştırma & Eğitim Giderleri (1 800 Avro/Ay)

·         İdari Maliyetler (700 Avro/Ay)

 

MSCA-Innovative Training Networks-ITN Yenilikçi Eğitim Ağları
Proje ortağı kuruluşlardaki kariyerinin başlangıcındaki araştırmacılara (yüksek lisans, doktora öğrencileri gibi) diğer ortakların ülkelerinde eğitilmek üzere burs imkânı sunmayı hedefler

 

Çağrı Açılış:               2 Eylül 2014

Çağrı Kapanış:        13 Ocak 2015

Çağrı Bütçesi:        370. 000.000 Avro

 

European Training Network

Akademik kuruluşlar ve diğer kuruluşlar bir araya gelirler. En az üç farklı ülkeden üç farklı kuruluş bir araya gelmelidir.

·         Eğitim & araştırma programı

·         Ülkeler arası dolaşım

·         Doktora öğrencisi istihdamı

·         Projenin büyüklüğü 540 adam/ay’dan fazla olamaz

·         Aynı ülke içerisinde bulunan ortaklar, toplam proje bütçesinin %40’ından fazlasını alamaz

 

European Industrial Doctorates (EID)

Akademik kuruluşlar ve diğer kuruluşlar bir araya gelirler.

Her iki türden farklı ülkelerde bulunan en az bir kuruluş bir araya gelmeli (2 farklı kuruluş yeterli)

       Doktora öğrencilerinin istihdamı

       Sanayi kuruluşunun etkin rol oynaması (%50 kuralı)

       Sadece iki ortaktan oluşan projelerde, projenin büyüklüğü 180 adam/Ay’dan fazla olamaz

       Ortaklardan en az bir tanesi doktora derecesi vermeye ehil olmalıdır

 

European Joint Doctorates

Akademik kuruluşlar ve diğer kuruluşlar bir araya gelirler. En az 3 farklı ülkeden 3 farklı kuruluş bir araya gelmeli

·         Spesifik bir araştırma alanına yönelik programlar

·         Doktora öğrencilerinin istihdamı

·         Çoklu doktora derecesi

·         Projenin büyüklüğü 540 adam/ay’dan fazla olamaz.

 

ITN Finansal Yapı

·         Yaşam Giderleri (3.110 Avro/Ay)

·         Dolaşım Giderleri (600 Avro/Ay)

·         Aile Katkısı (500 Avro/Ay)

·         Araştırma & Eğitim Giderleri (1 800 Avro/Ay)

·         İdari Maliyetler (1.200 Avro/Ay)

 

COFOUND

Mevcut ya da yeni açılacak burs programlarına %50 oranında ek destek

·         Post-doc burs programları

·         PhD burs programları

Burs veren kuruluşlar arasında Doktora sonrası ve doktora öğrencileri içindir.

 

Çağrı Açılış: 10 Nisan 2014

Çağrı Kapanış: 2 Ekim 2014

Çağrı Bütçesi: 80.000.000 Avro

 

COFOUND Finansal Yapı

Araştırmacı Maliyeti : (%50 AB Katkısı)

ESR: 3.710 Avro/Ay

ER: 5.250 Avro/Ay

İdari Maliyetler: (%50 AB Katkısı)

 650 Avro/Ay

 

Marie Sklodowska Curie Proje Başvuru Süreci

 

MSCA Online Başvuru Formu, A- B Formu, Değerlendirme Sürecinden oluşmaktadır.

 

Türk Hakemlerimizden görüş ve öneriler;

 

·         Projenin çağrıların amaç ve isteklerine cevap verebilecek şekilde hazırlanmamış olması,

·         Ekibin/konsorsiyumun alandaki yetkinliğinin eksik olması,

·         Proje tedarik zincirinin tam oluşturulmaması, projenin son kontrollerinin profesyonelce yapılmaması

·         Projenin etik konuları kapsamasına rağmen yeterince açıklama yapılmaması

·         Projenin getireceği yararların yeterince açıklanamaması

·         Bazı bölümlerin tekrar bilgileri olması sebebiyle bir yerden kopyalanıp aynen yapıştırılması gibi hatalar

 

Proje Başvuru Süreci – A Formu aşağıda belirtilen 4 kısımdan oluşmaktadır.

·         Proje özeti

·         Finansal Konular

·         Etik Konular

·         Çağrı Özelinde sorular

 

Proje Başvuru Süreci – B Formu

1.       Summary – Özet

2.       Excellence – Mükemmelliyet

3.      Impact – Etki

4.      Implementation – Uygulama

……………………………………………………………………………………………………..

5.      CV of The Experienced Researcher – Deneyimli Araştırmacının CV’si

6.      Capacities of the participating organisations – Katılımcı organizasyonun kapasitesi

7.      Ethical Aspects – Etik Yönleri

8.      Letter of Commitment of Partner Organisations – Ortak Kuruluşların Taahhütnamesi

 

1 -4 arası maksimum 10 sayfayı içerecek şekilde oluşturulmalıdır.

 

Değerlendirme Kriterleri

 

Excellence - Mükemmeliyet

·         Projenin bilimsel kalitesi (varsa inter-multi disipliner olma özelliği)

·         Yenilikçi yönleri

·         Araştırmanın kredibilitesi

·         Araştırma hedeflerinin bilgi transferi ve araştırmacının kariyer gelişimi için eğitimi açısından kalitesi, açıklığı 

·         Ev sahibi kuruluşun kalitesi

 

Impact – Etki

·         Araştırma ve yenilikçilikle ilgili insan kaynağının, yeteneğinin ve çalışma koşullarının gelişimi

·         Araştırmacıların potansiyelinin ortaya çıkarılması ve yeni kariyer perspektiflerinin keşfedilmesi

·         İletişim ve çıktı dağılımı için alınacak önlemlerin etkinliği

 

Implementation – Uygulama

 

·         İş planının etkinliği ve tutarlılığı

·         Görevlerin ve kaynakların dağılımındaki uyum

·         Kalite yönetimi ve risk yönetimi dahil projenin yönetim yapısının ve sürecinin uygunluğu

·         Kurumsal çevrenin uygunluğu (altyapı ve yönetimsel kapasite)

 

 

Başarı Hikâyesi Sunumu

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ömer Kaan Baykan

 

Yrd. Doç.Dr. Baykan sunumunda 7. Çerçeve Programı (ÇP) “Eagle” isimli projeye katkılarını – görev tanımını, konsorsiyuma nasıl dâhil olduklarını, proje ekibini, proje bütçesini ve projenin yürütülmesinde karşılaşılan zorlukları toplantıya katılan konuklarla paylaştı.

 

 

“FP7 - SME-2011-2: Research for SME associations, December  2011 under FP7-BSG-SME-AG” kapsamında yürütülen Eagle Projesi;

 

       Web-tabanlı, dinamik yenilenebilir enerji değerlendirme platformu geliştirme,

       Tüketiciler için, yenilenebilir enerji yatırımı maliyeti ve geri dönüşüm süresi,

       Kurulum şirketleri için, düşük maliyetli fizibilite oluşturma,

       Hükümetler için, yatırım planları ile ilgili bilgi sağlama,

       Enerji şirketleri için, yenilenebilir enerji planlaması yapmayı amaçlamıştır. 36 aylık öngörülen projenin 30

ay’ı tamamlanmıştır.

 

Eagle Konsorsiyumu araştırma merkezleri ve KOBİ’lerden oluşmaktadır. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinin projeye dâhil olması Türkiye’de Konya ilinde bulunan Solimpeks firması ile işbirliğinde bulunmaları ve Çerçeve Programları çağrılarını takip etmeleri sayesinde mümkün olmuştur.

 

Projenin toplam bütçesi 2.444.179 Euro olmakla birlikte Selçuk üniversitesinin Proje bütçesi 124.000 Euro’dur. Selçuk Üniversitesi proje ekibi olarak bu kapsamındaki görevi;

 Web portal için, farklı veri türleri ve tiplerinin entegrasyonu sağlamak, Farklı verilerden bina çatılarının çıkarılması ve çatılara optimum sayıda panelin yerleştirilmesidir.

 

Eagle Projesi hakkında detaylı bilgi almak için linki ziyaret edebilirsiniz.

 http://www.eagle-fp7.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p6250798.jpg

p6250800.jpg

p6250804.jpg

 

Okunma Sayısı: 2577
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
© 2009 Konya Teknokent A.Ş.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya