Karakter boyutu: 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TEKNOKENT AVANTAJLAR

TEKNOKENT AVANTAJLAR28 Mayıs 2011 Cumartesi 17:25

Teknokentler üretim ve hizmet sektörüne yeni ürünler, geliştirilmiş ürünler, yeni teknolojiler ve geliştirilmiş teknolojiler üreterek rekabet gücünü artırmaları, kalite ve verimliliği artırmaları konularında önemli destekler sağlamaktadır.

Teknokentler üretim ve hizmet sektörüne yeni ürünler, geliştirilmiş ürünler, yeni teknolojiler ve geliştirilmiş teknolojiler üreterek rekabet gücünü artırmaları, kalite ve verimliliği artırmaları konularında önemli destekler sağlamaktadır.

Teknokentler ile üretim ve hizmet sektörü kuruluşları ARGE yapmaya, kendi teknolojilerini üretmeye teşvik edilmektedir. Ülkemizde tekstil sektörü çok gelişmiş olmasına rağmen tekstil teknolojisinin temeli olan tekstil makine sanayiinin yetersizliği nedeniyle tekstil sektörü piyasalardaki gelişmelerden çok çabuk etkilenen bir sektör olagelmiştir.

Üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmalar uluslararası endekslere giren itibarlı dergilerde yer almakta, kütüphane raflarını doldurmakta ancak sanayi ve hizmet sektörüne çok az bir miktarda katma değer girişi sağlamaktadır. Bu durum önemli bir kaynak israfına neden olmaktadır. Teknokentler, üniversite ve sanayinin ARGE çalışması yapması konusunda sağladığı desteklerle üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların teknolojiye dönüştürülmesi, bu çalışmaların üretim ve sanayi sektörleri tarafından ürün ve teknolojiye dönüştürülerek ticarileştirilmesi, milli ekonomiye önemli katma değer sağlaması konusunda hayati önem taşımaktadır.

Birçok gelişmiş ülke katma değeri düşük olan tekstil, makine imalat, otomotiv yedek parça, döküm vb. sanayileri gelişmekte olan ülkelere bırakarak katma değeri yüksek olan ürünleri üretmeyi tercih etmişlerdir. Bu nedenle, Teknokentler, ülkemizde katma değeri yüksek olan ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi açısından önemli bir yönlendirme ve destek aracı olarak görev yapacaktır.

6170 Sayılı Kanunla değiştirilen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyeti yürüten firmalara ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde araştırmacı veya idari personel olarak görev alan üniversite öğretim elemanlarına tanınan muafiyet ve destekler şöyle:

 

Konya Teknokent’te Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara Tanınan Muafiyet ve Destekler

· Konya Teknokent sınırları içinde Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasası kapsamında aşağıdaki destek ve muafiyetlerden yararlanmaktadır:

· Münhasıran Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen gelirlere 31.12.2023 tarihine kadar %100 gelir/kurumlar vergisi muafiyeti,

· Teknokent sınırları içinde çalışan Ar-Ge personeli ve destek personeli (AR-GE personeli sayısının yüzde onu kadar) ile akademisyen danışmanların ücretlerine 31.12.2023 tarihine kadar %100 stopaj vergisi muafiyeti,

· Teknokent sınırları içinde geliştirilen yazılım ürünlerinin satışında 31.12.2023 tarihine kadar %100 KDV muafiyeti,

· Girişimciler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünlerin üretilmesi için gerekli yatırımı, Konya Teknokent’in uygun bulması ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izin vermesi şartıyla Konya Teknokent sınırları içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak, öncelikle verilir.

· 5746 sayılı yasa uyarınca Konya Teknokent bünyesindeki Ar-Ge personelinin SSK primi işveren hissesinin %50’si 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

· Konya Teknokent içindeki firmalar, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırabilir.

 

Konya Teknokent’te araştırmacı veya idari personel olarak görev alan Akademisyenlere Tanınan Muafiyet ve Destekler

· Öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

· Üniversite personeli ve kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

· Bölgedeki faaliyetlerde görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulur.

· Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler.

· Bölgedeki faaliyetlerde görev almak üzere sürekli olarak istihdam edilecek kamu personeline kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri, emeklilik ve özlük hakları devam eder.

 

Ar-Ge ve inovasyon için destek ve teşvikler, nitelikli Ar-Ge personeli ve Ar-Ge imkanlarına erişim, uluslararası standartta destek hizmetler, uluslararası iş ortamı Konya Teknokent'te.

 

Konya Teknokent’te yer alan girişimcilere sunulan hizmetler ve imkanlar:

Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerini Konya Teknokent’te yürütmek isteyenlere

· Kiralık Ofisler

· Konya Teknokent içinde kendi binasını inşa etmek isteyenlere uygun şartlarda inşaat alanı

 

Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerini Konya Teknokent’te yürütenlere sunulan avantaj ve imkanlar

· Selçuk Üniversitesinin nitelikli Ar-Ge personelini istihdam etme imkanı,

· Selçuk Üniversitesinin nitelikli Ar-Ge imkanlarına erişim imkanı,

· Selçuk Üniversitesi yüzme havuz ve fitness merkezini, kafeteryaları kullanma imkanı,

· Selçuk Üniversitesinin kütüphanesinden yararlanma imkanı,

· İnovasyon pazarlama danışmanlığı,

· Patent, fikri ve sınai mülkiyet danışmanlığı,

· Ar-Ge finans kaynaklarına erişim danışmanlığı,

· Ar-Ge Proje önerisi hazırlama danışmanlığı,

· Teknik danışmanlık,

· Ar-Ge teknikleri, proje planlama eğitimleri

· Uluslararası iş ortamı,

· İşbirliği ve iletişim toplantıları,

· Ar-Ge ve inovasyon için potansiyel ortaklar

 

Girişimci adaylarına

· Motivasyon eğitimleri

· Ücretsiz ofis, telefon ve internet iletişimi, Ar-Ge finans kaynaklarına erişim danışmanlığı içeren ön-kuluçka (pre-inkübasyon) hizmeti.

 

Okunma Sayısı: 23469
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
© 2009 Konya Teknokent A.Ş.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya