Karakter boyutu: 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARINA YÖNELİK TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İÇİN MÜRACAATLAR 17 NİSAN’DA SONA ERİYOR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLARINA YÖNELİK TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İÇİN MÜRACAATLAR 17 NİSAN’DA SONA ERİYOR09 Nisan 2009 00:00

12 Mart 2008 tarih ve 26814 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunla ülkemizdeki üniversite son sınıf öğrencileri ile üniversite mezunlarının yenilikçi fikirler

  
12 Mart 2008 tarih ve 26814 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, ülkemizdeki üniversite son sınıf öğrencileri ile üniversite mezunlarının yenilikçi fikirlerini yüksek katma değerli girişimlere dönüştürmelerini desteklemek üzere  “Teknogirişim Sermayesi Desteği” adı altında 100.000 TL’ye kadar hibe şeklinde yeni bir finansal destek aracı getirdi.

Teknogirişim Sermayesi desteği için müracaatlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğüne yapılıyor. 2009 Yılında “Teknogirişim Sermayesi Desteği” nden yararlanmak isteyen girişimci adaylarının  müracaatların en geç 17 Nisan 2009 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

“Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı” ile ilgili bilgiler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının web sitesindeki http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=4372 adresinde ilan edilmiş bulunmakta.

“Teknogirişim Sermayesi Desteği” örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler ile yüksek lisans veya doktora öğrencisi olanlar ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilere verilmektedir. Destek programına müracaat koşullarını sağlayan gençler yüksek katma değer yaratma ve  nitelikli istihdam yaratma potansiyeli olan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini bir iş planına dönüştürerek programa müracaat edebilmektedir. Programa müracaat edenlere ait iş planları bir değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. Sunduğu “İş Planı” desteklenmeye değer bulunan  girişimci adaylarına  işletmesini kurmasını müteakiben her hangi bir  teminat alınmaksızın hibe şeklinde en çok 100.000 TL destek verilecektir. Destek, sunulan iş planına uygun  olarak bir yıllık bir süre zarfında veriliyor.

  

 

 

TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ İLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER:

“Teknogirişim Sermayesi Desteği” nin amacı nedir?

Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

5746 Sayılı Kanun ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen işletmelerin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca bu destek ile ülkemizde bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanacaktır.

Destek başvuru koşulları ve kimler yararlanacak?

Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.  

 

 

 

 

"Bir yıl içinde mezun olabilme" şartı, ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Teknogirişim sermayesi desteği için talepte bulunulan merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi adına düzenlenen bir yazıyla,  
 
"ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma" şartı ise ilgili üniversitelerce verilen çıkış belgesiyle veya diplomayla tevsik edilecektir. 
 
Destekten, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idaresi tarafından kabul edilmiş iş planına uygun biçimde ve destek başvurusundan sonra ihdas edilmiş ve girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu işletme yararlanabilecektir.

 

 

Destek başvurusu ne zaman yapılabilir?

Destek başvurusunu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yapacak olan girişimciler için; 

Başlama Tarihi : 16 MART 2009

Başvuruların tamamlanma Tarihi : 17 NİSAN 2009  

olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

Destek başvurularının yapılacağı adres:  

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km.   ANKARA 

Başvurular, yukarıda verilen adrese elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

Elden teslim edilmesi halinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Zemin Kat Z-16 No2lu odaya verilecektir.  

Teknogirişim Sermaye Desteği “Ön Başvuru Formu” ve “İş Planı” nereye kaç adet gönderilecek

“Ön Başvuru Dosyası” formda verilen dilekçe ekinde bir asıl ve iki adet CD ortamında (MS Word veya PDF formatında) kayıtlı olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yukarıda verilen adrese teslim edilecektir. Başvuru dosyasının her sayfası girişimci tarafından paraflanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ön başvuruları olumlu olarak değerlendirilen girişimcilerden, “İş Planı Dosyası” nda istenen bilgileri doldurularak en geç 15 gün içerisinde ve dilekçe ekinde, biri asıl iki nüsha ve bir adet CD ortamında (Microsoft Word veya PDF formatında) kayıtlı olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne teslim etmelerini isteyecektir.  
 
Başvuru dosyaları, iki delikli klasör içinde ve her bölümü seperatör ile ayrılmış şekilde hazırlanacak, sayfaları tek tek veya topluca bir naylon dosyaya konulmayacak, zımbalanmayacak, spiral veya cilt yapılmayacaktır.  
 
CD ortamında sunulan bilgiler, dosyalarda sunulan bilgiler ile aynı içeriğe sahip olacaktır.  
 
CD ortamında sunulan bilgilerin dosya içeriğine sahip olmaması başvuru sahibinin sorumluluğundadır. 

 

Desteğin süresi ve miktarı ne kadardır?

Destekleme süresi 12 aydır. D esteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanacak en yüksek destek miktarı teminat alınmaksızın ve hibe olarak 100.000,00TL'dir.

 

 

 

 

 

 

 

Desteklenecek gider kalemleri nelerdir?  

 

Teknogirişim Sermayesi Desteği Proje bütçesinde desteklenecek gider kalemleri, 5746 Sayılı Kanunun 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin “ Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı” başlıklı 7. Maddesinde verilmektedir.

 

 

Teknogirişim Sermaye Desteği başvurusunda yararlanılacak Mevzuat

Teknogirişim Sermaye Desteğinden yararlanmak amacıyla bu desteği verecek merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine başvuruda bulunacak olan girişimcilerin yararlanacakları mevzuat aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

a) 12 Mart 2008 tarih ve 26814 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”  

 

b) 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği”  

 

c) 06/08/2008 tarih ve 26959 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 1 Seri No'lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği,  

 

d) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 6.2.2009 tarih ve 2009/21 Sayılı Genelgesi.

Okunma Sayısı: 2399
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
© 2009 Konya Teknokent A.Ş.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya