Profil

Faaliyetlerine 2004 yılında başlamış, bugün ülkemizdeki TGB’ler arasında TTO etkinliği, bünyesindeki firma sayısı, alınan patent sayısı, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kurduğu şirket sayısı, Teknokent’te görev alan akademisyen sayısı gibi kriterlere göre en başarılı TGB’ler arasında yer almaktadır.

SELÇUK TTO Konya Teknokent bünyesinde 2006 yılında kurulmuş, 2013 yılında TÜBİTAK 1513 TTO Programı tarafından desteklenen 10 TTO’dan birisi olmuştur. Üniversitelerdeki bilimsel çalışmalardaki Ar-Ge çıktılarının sektör tarafından uygulanabilirliği ve  patentlenebilirliği bakımından değerlendirilmekte, bu çıktılar iyi uygulama örneklerine dönüştürülmektedir.  SELÇUK TTO 13 yılda, FSMH bilinci, Teknoloji Transferi, Girişimciliği Destekleme, KÜSİ İşbirliği, İnovasyona yönelik nitelikli destek faaliyetler sağlayan etkin bir ara yüz konumuna ulaşmıştır.