Etkinlikler

Etkinlikler

Verimlilik Arttırma ve Motivasyon Eğitimi detay
Takım Çalışması Eğitimi detay
Marka Şehir KONYA Patentlerin Ticarileştirilmesi Ekonomiye ve İhracata Katkısı detay
TÜBİTAK PROGRAMLARI VE AR-GE DESTEKLERİ EĞİTİMİ detay
Girişimcilik Eğitimi detay
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİMİ detay
Akademisyenler İçin Patent Süreçleri ve Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Yönelik Üniversite Uygulamaları detay
PATENT SÜREÇLERİ VE ÇALIŞAN BULUŞLARINA YÖNELİK UYGULAMALAR detay
Dijital Pazarlama Eğitimi detay
Patent Süreçleri ve Çalışan Buluşlarına Yönelik Uygulamalar detay
Patent Süreçleri ve Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara Yönelik Üniversite Uygulamaları detay
AB PROJE HAZIRLAMA ve HİBE DESTEKLERİ EĞİTİMİ detay
Fikri Sınai Mülkiyet Haklarıve Başvuru Süreçleri Konferansı detay